CONTACT

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke conservatoren.

Cunera Buijs: cunera@volkenkunde.nl

Museum Volkenkunde, Leiden

 

Diederik Veerman: dveerman@museon.nl

Museon, Den Haag


Roots 2 Share is een samenwerkingsproject van:

Museum Volkenkunde, Leiden
Museon, Den Haag
Nationaal Museum Groenland, Nuuk
Ammassalik Museum, Tasiilaq

Roots 2 Share is tot stand gekomen met financiële steun van:

Mondriaan Stichting Fonds 1818Roots 2 Share
Digitaal erfgoedforum Roots 2 Share

 

Overig
Missie SILA, Wereld Natuur Fonds
Jeroen Toirkens Photography

 

 

Het auteursrecht op beeld en tekst van deze website berust bij het Museon of bij Museum Volkenkunde. Op een aantal van de afgebeelde foto's berust het auteursrecht bij Jeroen Toirkens. Voor gebruik van tekst en beeld anders dan raadpleging via internet, is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. Reproductie van beeldmateriaal is enkel toegestaan met bronvermelding. Het Museon en Museum Volkenkunde hebben, waar nodig en voor zover mogelijk, de vereiste toestemmingen verkregen.Met uitzondering van een eenmalige en tijdelijke kopie naar het geheugen van één enkele computer en één permanente kopie voor de eindgebruiker, mag de informatie op deze site slechts worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museon of Museum Volkenkunde. Dit geldt in het bijzonder voor de vermenigvuldiging en verspreiding van beeld- en tekstmateriaal en voor framing van beeld- en tekstmateriaal in andere websites. Voor toestemming en/of het aanvragen van fotomateriaal (in hoge resolutie) kunt u contact opnemen met Rob de Winter, promotie en mediacontacten Museon. rdwinter@museon.nl